آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)

آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)

آبشار های بسیار زیبای جهان

15 آبشار فوق زیبای جهان عبارتند از :آبشار دی تیان در ویتنام،آبشار کایتور در گویان،آبشار یوسیمیتی در کالیفرنیا، ابشار آنجل در ونزوئلا ، آبشار سلجی لند در ایسلند ، آبشار راین سوئیس ، آبشار جاگ هند ،آبشار پلاتیوز در کرواسی ،‌ابشار ویکتوریا در زامبیا، آبشار گولفوس ایسلند، آبشار ایگوآز در آرژانتین، آبشار نیاگارا در نیویورک، آبشار دتیفوس ایسلند، آبشار ساترلند نیوزیلند و آبشار اسکگوافوس ایسلند.

آبشار آنجل در ونزوئلا، 3212 پا

آبشار دتیان ویتنام، 197 پا

کایتور، گویان، 741 پا

آبشار های بسیار زیبای جهان

آبشار یوسیمیتی، کالیفرنیا، 2425 پا

آبشار سلجالان در ایسلند، 200 پا

آبشار راین سوئیس 75 پا

آبشار جاگ، هند، 830 پا

آبشار ویکتوریا، زامبیا و زیمبابوه،355 پا

آبشار پلتویس، کرواسی، 255 پا

آبشار گولفوس، ایسلند،105 پا

آبشار ایگوآزو، آرژانتین و برزیل، 269 پا

آبشار نیاگارا، نیویورک و انتاریو، 167 پا

آبشار دتیفوس، ایسلند،144 پا

آبشار اسکگوافوس، ایسلند، 197 پا

ساترلند فالز، نیوزیلند، 814 پا

 

بیتوته

 

The post appeared first on .

آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)

آبشار های بسیار زیبای جهان

15 آبشار فوق زیبای جهان عبارتند از :آبشار دی تیان در ویتنام،آبشار کایتور در گویان،آبشار یوسیمیتی در کالیفرنیا، ابشار آنجل در ونزوئلا ، آبشار سلجی لند در ایسلند ، آبشار راین سوئیس ، آبشار جاگ هند ،آبشار پلاتیوز در کرواسی ،‌ابشار ویکتوریا در زامبیا، آبشار گولفوس ایسلند، آبشار ایگوآز در آرژانتین، آبشار نیاگارا در نیویورک، آبشار دتیفوس ایسلند، آبشار ساترلند نیوزیلند و آبشار اسکگوافوس ایسلند.

آبشار آنجل در ونزوئلا، 3212 پا

آبشار دتیان ویتنام، 197 پا

کایتور، گویان، 741 پا

(image)

آبشار یوسیمیتی، کالیفرنیا، 2425 پا

آبشار سلجالان در ایسلند، 200 پا

آبشار راین سوئیس 75 پا

آبشار جاگ، هند، 830 پا

آبشار ویکتوریا، زامبیا و زیمبابوه،355 پا

آبشار پلتویس، کرواسی، 255 پا

آبشار گولفوس، ایسلند،105 پا

آبشار ایگوآزو، آرژانتین و برزیل، 269 پا

آبشار نیاگارا، نیویورک و انتاریو، 167 پا

آبشار دتیفوس، ایسلند،144 پا

آبشار اسکگوافوس، ایسلند، 197 پا

ساترلند فالز، نیوزیلند، 814 پا

 

بیتوته

 

The post appeared first on .

آبشار های بسیار زیبای جهان (+تصاویر)