آزاده آل ایوب مجری تلویزیون در حسرت نوازش امام + عکس


آزاده آل ایوب مجری برنامه کودک با انتشار عکسی از امام خمینی (ره) از حسرتهای کودکی اش گفت.

روزنامه ایران

ترانه

Leave a Comment