اعلام زمان دقیق تحویل “سامانه موشکی اس 300” به ایران


نخستین محموله “سامانه موشکی اس 300” به گفته منابع روس فردا تحویل ایران داده خواهد شد.

وبلاگ اطلاعات

هنر