جاذبه های روستای خفر معروف به جهنم سفید

جاذبه های روستای خفر معروف به جهنم سفید

روستای خفر با چشم انداز های طبیعی بسیار زیبا یکی از روستاهای گردشگری کشورمان محسوب میشود که در جنوبی ترین نقطه اصفهان واقع شده است.

جاذبه های روستای خفر معروف به جهنم سفید

(image)
روستای خفر با چشم انداز های طبیعی بسیار زیبا یکی از روستاهای گردشگری کشورمان محسوب میشود که در جنوبی ترین نقطه اصفهان واقع شده است.

جاذبه های روستای خفر معروف به جهنم سفید

Leave a Comment