خطر استفاده از کامپیوتر در دوران بارداری


هر فردی حتی خانم های باردار از رایانه و ابزارهای تکنولوژی استفاده می کند.اما آیا استفاده از کامپیوتر در بروز سقط جنین و مشکلات بارداری تاثیری دارد؟

دانلود سریال و آهنگ

خرید غذا