درگذشت “سیروس قهرمانی” اولین پهلوان ایران + تصاویر


“سیروس قهرمانی” اولین پهلوان ایرانی که بیش از 60 سال شیرهای درنده را رام می کرد،سرانجام در سن 78 سالگی به علت عارضه قلبی درگذشت.

اخبار دنیای دیجیتال

صبحانه