دستگیری برادران دالتون در تهران برای هجدهمین بار! + تصاویر


دستگیری برادران دالتون در تهران! مجرم سابقه داری که با داشتن 17 سابقه دستگیری و 13 سال محکومیت قطعی، پس از تأمین قرار و اخذ مرخصی از زندان خارج شده و سرقت های خود را به همراه دو برادر و یکی از همدستان قبلی خود آغاز کرده بود توسط پلیس آگاهی به دام افتاد.

اسکای نیوز

ماشین های جدید

Leave a Comment