دستگیری سارقین عروسی با شجاعت مرد آهن فروش

دستگیری سارقین عروسی با شجاعت مرد آهن فروش

شجاعت و سماجت مرد آهن فروش در مقابله با مهاجمین پسرش باعث شد که سارقین قید موتور را بزنند و پا به فرار بگذارند. اولین سرنخ ها برای دستگیری سارقین همان موتور سیکلت جا مانده بود که در نهایت باعث دستگیری دزد ها شد.

دستگیری سارقین عروسی با شجاعت مرد آهن فروش

(image)
شجاعت و سماجت مرد آهن فروش در مقابله با مهاجمین پسرش باعث شد که سارقین قید موتور را بزنند و پا به فرار بگذارند. اولین سرنخ ها برای دستگیری سارقین همان موتور سیکلت جا مانده بود که در نهایت باعث دستگیری دزد ها شد.

دستگیری سارقین عروسی با شجاعت مرد آهن فروش

خرید بک لینک

میهن دانلود

Leave a Comment