دنیای نوزادان چه شکلیه ؟


تا حالا به این فکر کرده اید که نوزادان دنیا را چطور می بینندو یا وضوح تصویر و ابعاد آن در چشم نوزادان به چه شکل است ؟ یافته های جالب و جدید دانشمندان در این زمینه را بخوانید.

بازار بورس

میهن دانلود

Leave a Comment