دو مناسبت جدید در تقویم رسمی کشور در سال 95


رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلای فرهنگی، دو مناسبت جدید به تقویم رسمی کشور در سال 95 اضافه شده است.

دانلود آهنگ جدید

باران دانلود

Leave a Comment