رشد مغز روی شکم یک مرد! + تصاویر

رشد مغز روی شکم یک مرد! + تصاویر

در تصاویر می بینید که چطور یک متخصص پوست یک جراحی مغز انجام می دهد، البته مغز موجود در این ماجرا جنس و بافتی متفاوت با مغز انسان دارد.

رشد مغز روی شکم یک مرد! + تصاویر

(image)
در تصاویر می بینید که چطور یک متخصص پوست یک جراحی مغز انجام می دهد، البته مغز موجود در این ماجرا جنس و بافتی متفاوت با مغز انسان دارد.

رشد مغز روی شکم یک مرد! + تصاویر

بک لینک رنک 5

فیلم سریال آهنگ

Leave a Comment