سوشا مکانی در لیگ تایلند، از شایعه تا واقعیت


انگار نام سوشامکانی با حاشیه گره خورده است و هر روز خبرهای متفاوتی در مورد او شنیده می شود، اخیرا خبری از حضور سوشا در لیگ تایلند منتشر شده است که واقعیت آن مشخص نشده است.

باشگاه خبری ورزشی

افق

Leave a Comment