قتل همسر جوان با شیشه ادکلن!


مردی که همسرش را با شیشه ادکلن به قتل رسانده بود، قبل از اجرای حکم اعدامش بخشیده شد.

world press news

آپدیت نود 32

Leave a Comment