لباس های عجیب و غریب ریحانا در موزه

لباس های عجیب و غریب ریحانا در موزه

گالا یکی از مهم ترین و عجیب ترین رویداد های مد و فشن است که هرسال برگزار می شود و تعداد زیادی از مخاطبین خاص خود را دارد. این برنامه که با نام مت گالا « met galla » شناخته می شود، و در واقع « Costume Institute Gala » نام دارد که یک مراسم […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

لباس های عجیب و غریب ریحانا در موزه

گالا یکی از مهم ترین و عجیب ترین رویداد های مد و فشن است که هرسال برگزار می شود و تعداد زیادی از مخاطبین خاص خود را دارد. این برنامه که با نام مت گالا « met galla » شناخته می شود، و در واقع « Costume Institute Gala » نام دارد که یک مراسم […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

لباس های عجیب و غریب ریحانا در موزه