میوه درمانی بو علی سینا برای تمام دردها


میوه درمانی به چه درد می خورد؟ طب سنتی میوه درمانی را تقریبا برای درمان هر دردی توصیه می کند . بسیاری از بیماری های گوارشی ، عفونی و پوست و مو با میوه درمانی اصولی درمان پذیرند.

تکنولوژی جدید

پرشین موزیک

Leave a Comment