واکنش به شایعه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی


سرلشکر فیروزآبادی درباره شایعه پراکنی های اخیر نسبت به شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی، محبوب همه جبهه ها است و از سردار قاسم سلیمانی مراقبت های خوبی می شود و خودش هم در مواضع امنیتی خوبی قرار دارد.

free download movie

ابزار رسانه

Leave a Comment