پیامبر اکرم (ص) کشتن کدام حیوانات را منع کرده اند؟


تا به حال از خود پرسیده اید که از نظر دین اسلام کشتن چه حیواناتی جایز و کشتن چه حیواناتی حرام است؟ دستورات و سفارش های دین در این باره، چگونه است؟

تلگرام

ابزار رسانه