چرا لقب ابوتراب توسط پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) اعطا شد؟


چرا به حضرت علی (ع) ابوتراب می گفتند و علت اعطای این لقب و کنیه محبوب به آن حضرت از جانب پیامبر اکرم (ص) چه می باشد؟

دانلود ها پلاس

فستیوال فیلم

Leave a Comment