کدام درد نشانه “میگرن مقعدی” است؟


در بسیاری موراد دردهای ناحیه مقعد بدون داشت شرایط بیماری بروز می کنند . بیمار روده ی سالمی دارد اما دچار دردهای مزمن است ، دردهایی که “میگرن مقعدی” نامیده می شوند.

اس ام اس جدید

اخبار کارگران