برچسب: آخر دایی

آخر ماجرای علی دایی و محسن قهرمانی

محسن قهرمانی در مصاحبه اخیر خود با یکی از خبرگزاری ها گفت: بیشتر آدم ها را بخشیدم حتی علی دایی را. ماجرای دایی و قهرمانی مربوط به مسابقه ای می شد که ماجرای قهرمانی در میان بود. سایت استخدامی مد روز