برچسب: آدامس چیست؟

ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟

ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟ رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو در خصوص شایعات الکل دار بودن برخی آدامس های مجوزدار بهداشتی توضیحاتی ارائه کرد. ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟ (image) رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با […]