برچسب: آدامس

آدامس بجوید تا لاغر شوید !

آدامس بجوید تا لاغر شوید ! مهم ترین تاثیر آدامس در لاغر شدن افراد این است که آدامس از ریزه خواری افراد جلوگیری می کند. آدامس بجوید تا لاغر شوید ! (image) مهم ترین تاثیر آدامس در لاغر شدن افراد این است که آدامس از ریزه خواری افراد جلوگیری می کند. آدامس بجوید تا لاغر […]

ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟

ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟ رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو در خصوص شایعات الکل دار بودن برخی آدامس های مجوزدار بهداشتی توضیحاتی ارائه کرد. ماجرای آدامس های الکل دار چیست؟ (image) رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با […]