برچسب: آرایش رایج

باورهای غلط و رایج در زیبایی و آرایش

قوانین زیبایی به رده سنی خاصی اختصاص ندارد و انسان در هر شرایط سنی می تواند نسبت به زیبایی و آرایش خود رسیدگی نماید.اما باورهای غلطی در میان عامه مردم وجود دارد که ممکن است خیلی از افراد به آن اعتقاد داشته باشند. اسکای نیوز اخبار کارگران