برچسب: آقای تصاویر

علی حاجیلی آقای جدولی ایران کیست؟ + تصاویر

علی حاجیلی آقای جدولی ایران کیست؟ + تصاویر علی حاجیلی پیرمرد 65 ساله تهرانی که سال ها است به حل کردن جدول میپردازد و به این کار اعتیاد پیدا کرده لقب آقای جدولی ایران را با خود به همراه دارد. علی حاجیلی آقای جدولی ایران کیست؟ + تصاویر (image) علی حاجیلی پیرمرد 65 ساله تهرانی […]