برچسب: آموزش مزاحم

آموزش فیلتر کردن تبلیغات و کانالهای مزاحم تلگرام

تبلیغات تلگام و دعوت کانالهای مختلف تبلیغاتی از کاربران شاید برای برخی از کاربران ایجاد مزاحمت کرده و به فکر چاره برای حذف و فیلتر کردن آن باشند.تلگرام در میان انبوه ترفندهای خود راه حل مناسبی برای حفظ حریم خصوصی کاربران در نظر گرفته است. دانلود موزیک دانلود آهنگ آذری