برچسب: آیا کنید؟+معما

آیا می توانید این معمای آیفون را حل کنید؟+معما

آیا می توانید این معمای آیفون را حل کنید؟+معما اخیرا تصویری از صفحه نمایش آیفون در فضای مجازی انتشار یافته است که از کاربران پرسیده شده است،چند عدد 3 در این تصویر میبینید؟که با پاسخ های مختلفی رو به رو شده اند. آیا می توانید این معمای آیفون را حل کنید؟+معما (image) اخیرا تصویری از […]