برچسب: آینده یازدهم

جزئیات حذف موقت پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده

جزئیات حذف موقت پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری پایه دهم وجود نداشت از حذف پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده خبر داد. جزئیات حذف موقت پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده (image) معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه […]