برچسب: ابوبکر روسیه

دستگیری ابوبکر البغدادی سرکرده داعش توسط روسیه

دستگیری ابوبکر البغدادی سرکرده داعش توسط روسیه ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش به ادعای روزنامه صهیونیستی علام هزیه توسط نیروهای ویژه روسیه زنده دستگیر شده است. دستگیری ابوبکر البغدادی سرکرده داعش توسط روسیه (image) ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش به ادعای روزنامه صهیونیستی علام هزیه توسط نیروهای ویژه روسیه زنده دستگیر […]