برچسب: اجتماعی به

تله ی تجاوز گروهی به پسر درشبکه های اجتماعی

تله ی تجاوز گروهی به پسر درشبکه های اجتماعی پسر 16 ساله بی خبر از همه جا بعد از آشنایی با فردی در شبکه اجتماعی در دام یک تجاوز گروهی افتاد . تجاوز به پسر نوجوان او را به کام مشکلات روانی کشاند. تله ی تجاوز گروهی به پسر درشبکه های اجتماعی (image) پسر 16 […]