برچسب: اجتماعی

اجتماعی کردن کودک خجالتی با روش هایی ساده

برخی از کودکان به علت خجالتی بودن و گاهی کمبود اعتماد به نفس در دوست یابی و تعامل با بزرگترها دچار مشکلات بسیاری می شوند که ممکن است در آینده نیز برای آنها دردسرساز شود. کودک خجالتی را باید از همان ابتدا اجتماعی تربیت کرد. صبحانه