برچسب: احسان +

قصه های امیرعلی و خوانندگی احسان کرمی در خندوانه

برنامه خندوانه در دومین شب از فصل سوم خود درحالی به روی آنتن رفت که احسان کرمی و امیرعلی نبویان و محمد حشمتی اولین گروه شرکت کننده در مسابقه لباهنگ بوده و گریه های جناب خان برنامه را دیدنی تر کرده بود. گوشی روزنامه قانون