برچسب: ادرار

نگه داشتن ادرار تا چند دقیقه عیبی ندارد؟

همانطور که می دانید نگه داشتن ادرار برای بدن عوارض و خطراتی دارد، مشکلاتی برای کلیه ها و سیستم دفع ادرار که زجرآورترین دردها هستند اما یک سوال که تا چه مدت نگه داشتن ادرار بی ضرر خواهد بود؟ دانلود فیلم مرجع توریسم