برچسب: ارتباط دوستان

ارتباط فرزندتان را با دوستان خیالی را بیشتر کنید

ارتباط فرزندتان را با دوستان خیالی را بیشتر کنید دوست خیال کودکان بچه ها ممکن است که دوست خیالی داشته باشند و برای خودشان این دوست را تصور کنند. باید بدانید که این تصورات کودک بد نیست و می تواند مزایی نیز داشته باشد. اگر یک دوست خیالی نداشته اید شاید درک تجربه داشتن دوستان […]