برچسب: ازدواج یک

ماجرای ازدواج خواهر و برادر در یک روستا!

ماجرای ازدواج خواهر و برادر در یک روستا! خانواده ای در یکی از روستاهای دورافتاده استرالیا زندگی می کند که حاصل چهار نسل زنای با محارم است. پدر بزرگ و مادر بزرگ چهار نسل پیش در این خانواده که خود خواهر و برادر بوده اند، برای گسترش خانواده وافزایش نفرات، فرزندان خود را به زنا […]