برچسب: از بافت

سقف برداشت از خودپرداز افزایش بافت

چندی پیش خبرهایی از بررسی امکان افزایش برداشت نقدی از خودپرداز های بانک ها مطرح شده بود .از این پس افزایش سقف برداشت از خودپرداز برای مشتریان فراهم شد. مرکز فیلم دانلود موزیک