برچسب: از گفت!

وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت

وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت دکتر مهدی هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار یادداشتی دز مورد آخرین وضعیت بیماری استاد شجریان خبرهای امیدوارکننده ای دادند. وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت (image) دکتر مهدی هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار یادداشتی دز مورد آخرین وضعیت بیماری استاد شجریان […]