برچسب: است؟ همراه

آیا خوابیدن کودک به همراه پدر و مادر درست است؟

آیا خوابیدن کودک به همراه پدر و مادر درست است؟ برخی کودکان از اینکه در کنار والدینشان به خواب روند حس بهتری داشته و در مقابل بسیاری از کودکان زمانی روحیه شادتری خواهند داشت که در اتاق خود به خوابی مجزا بروند. خوابیدن کودک کنار والدین چه فواید و چه مضراتی دارد؟ یکی از مسائل مهمی […]