برچسب: است! شکارچی

این پرنده شکارچی مغز است!

این پرنده شکارچی مغز است! زامبی پرنده ای زیباست که درمنطقه آسیا و شمال آفریقا زندگی میکند و شهرت زیادی دارد،اما نه بخاطر زیبایی بلکه به دلیل نوع غذایی است که مصرف میکند.همراه ما باشید. این پرنده شکارچی مغز است! (image) زامبی پرنده ای زیباست که درمنطقه آسیا و شمال آفریقا زندگی میکند و شهرت […]