برچسب: است ماه

انجام این کارها در ماه نهم بارداری ممنوع است

انجام این کارها در ماه نهم بارداری ممنوع است بارداری در ماه نهم از آن جهت حائز اهمیت است که هر زمان باید منتظر ورود مهمان کوچولوی خود باشید. هر اتفاقی را باید جدی گرفت و انجام برخی از کارهای را باید کنار گذاشت. انجام این کارها در ماه نهم بارداری ممنوع است (image) بارداری […]