برچسب: است! وابسته

خیانت در مردان وابسته به همسر بیشتر است!

کلمه خیانت واژه ای آشنا است و بارها شنیده اید که مردی به همسرش خیانت کرده و به دور از چشم وی با فرد دیگری در ارتباط بوده است. چه علتی می تواند زمینه ساز خیانت مردان متاهل نسبت به همسرانشان شود؟ علم و فناوری قرآن