برچسب: اسکانیا +

واژگونی اتوبوس اسکانیا در جاده تبریز به مرند

واژگونی اتوبوس اسکانیا در جاده تبریز به مرند بر اثر واژگونی اتوبوس مسافربری اسکانیا در محور تبریز به مرند 13 نفر زخمی شدند. واژگونی اتوبوس اسکانیا در جاده تبریز به مرند (image) بر اثر واژگونی اتوبوس مسافربری اسکانیا در محور تبریز به مرند 13 نفر زخمی شدند. واژگونی اتوبوس اسکانیا در جاده تبریز به مرند […]