برچسب: اشتباه بدن

تصورات اشتباه در مورد عرق کردن بدن

تصورات اشتباه در مورد عرق کردن بدن عرق کردن و ضرروت عرق کردن برای سلامت به وسیله عرق کردن بدن خنک می شود و دمای بدن تنظیم می شود. عرق کردن هنگام ورزش کردن بسیار اهمیت دارد. شاید متوجه شده باشید که بعضی از افراد هنگام ورزش کردن بیشتر از بقیه عرق می کنند و […]