برچسب: اصول کوهنوردی

اصول اولیه و مهم در کوهنوردی طولانی

طبیعتا همه ما راه رفتن را خوب آموخته ایم و در طول روز جهت فعالیتهای روزانه خود راه زیادی را طی می کنیم.اما کوهنوردی و راه پیمایی در کوه اصولی دارد که با رعایت آنها دچار کمترین عوارضی نخواهیم شد. cars مدرسه