برچسب: افراد ساده

تشخیص افراد بیش فعال با یک تست ساده

افراد بیش فعال در ظاهر تفاوتی با دیگران ندارند اما نوع نگرش و نداشتن تمرکز کافی بر روس مسایل می تواند یکی از شاخصه های مهم آنها باشد.این تست رانشناسی می تواند روش تشخیص این گونه افراد را راحت تر کند. تلگرام دانلود آهنگ آذری