برچسب: افراد متناسب

بهترین عیدی متناسب با شخصیت افراد

عیدی دادن سنتی است که از قدیم در میان ما ایرانیان باب بوده است . گاهی اوقات انتخاب یک هدیه مناسب کمی مشکل می شود و سوال که بهترین عیدی برای دوست ، همسرم و.. چه می تواند باشد. روزنامه قانون مد روز