برچسب: دوشنبه

فال روزانه فال امروز دوشنبه 7 اسفند 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 7 اسفند 1396 فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 7 اسفند 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: باوجود اینکه امروز دوست دارید احساسات جدید و لحظه‌ای را کشف کنید، ولی وظایف زیادتان در محل کار جلوی تفریح کردن شما را گرفته است! اما داشتن مسئولیتهای […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 23 بهمن 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 23 بهمن 1396 فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 23 بهمن 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: امروز یاس و ناامیدی تان به نقطه جوش می‌رسد! و شما باید حتما راه فراری پیدا کنید وگرنه منفجر می‌شوید!! باوجود اینکه شما مسئولیت‌های مختلفی دارید، ولی وسوسه […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 16 بهمن 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 16 بهمن 1396 فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 16 بهمن 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: اگرچه خویشتن داری جزو خصوصیات همیشگی و ذاتی شما نیست! ولی تازگیها با ورود سیاره بخت شما یعنی بهرام به برج محافظه کار جدی، شما با آرامش و […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 18 دی 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 18 دی 1396 | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 18 دی 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: بهرام سیاره بخت شما امروز می‌تواند شما را به مكانهایی ببرد كه از نظر احساسی مكانهایی مطبوع برای شما هستند، برای اینكه شما می‌دانید كه زمان خیلی سریع می‌گذرد. امروز مدت […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 29 آبان 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 29 آبان 1396 | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 29 آبان 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: سیاره بخت شما یعنی عطارد امروز به شما نیروی بدنی فراوانی می‌دهد، به شرط آنكه احتیاط كنید. ممكن است تلف شدن زمان، این انرژی شما را كم كند اما تضمین […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 10 مهر 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 10 مهر 1396 | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 10 مهر 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: حالا كه ماه وارد هشتمین خانه شما یعنی خانه صمیمیت شده است، احساساتتان نیز شدیدتر شده است. شما دوست دارید همه چیز را شفاف و زیبا نگه دارید، اما افراد […]

فال روزانه فال امروز دوشنبه 16 مرداد 1396

فال روزانه فال امروز دوشنبه 16 مرداد 1396 | فال امروز شما فال روزانه دوشنبه 16 مرداد 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: هم اكنون بهرام -سیاره بخت شما- كمی غیر قابل كنترل شده است و شما را به عملی ترغیب می‌كند كه ممكن است به زودی باعث پشیمانی‌تان شود. شاید شما واقعاً […]