برچسب: “واکسن شد

تزریق “واکسن گاردسیل” برای خانمها ممنوع شد

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود اثبات کرده اند که تزریق “واکسن گاردسیل” باعث از بین رفتن قدرت باروری و تخمدانهای خانمها شده و بسیار خطرناک است. سیستم اطلاع رسانی دانلود فیلم خارجی