برچسب: چهارشنبه

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 2 اشفند 1396

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 2 اشفند 1396 فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه چهارشنبه 2 اشفند 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: اگر شما به خاطر اینكه وارد مرحله جدیدی شده‌اید و توانایی‌هایتان دگرگون شده است كمی ‌احساس یأس می‌كنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. به جای اینكه دوران […]

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 11 بهمن 1396

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 11 بهمن 1396 فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه چهارشنبه 11 بهمن 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: ممكن است امروز پریشان تر و غمگین تر از همیشه باشید،‌ چرا كه ماه برای یكی دو روزی وارد نشان شما شده است؛ به هر حال،‌ هنوز هم […]

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 1 آذر 1396

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 1 آذر 1396 | فال امروز شما فال روزانه چهارشنبه 1 آذر 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: شما امروز خیلی ایده آل فکر می کنید و این چیز بدی نیست. حداقل فعالیت‌هایتان بر پایه ساختن جهانی بهتر شکل می گیرد. فقط مطمئن باشید آرزوهایی که دنبال می […]

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 12 مهر 1396

فال روزانه فال امروز چهارشنبه 12 مهر 1396 | فال امروز شما فال روزانه چهارشنبه 12 مهر 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: اكنون در حالیكه كه ماه از دومین خانه شما رد می‌شود توجه كردن به مسائل مالی احساس خوبی در شما پدید می‌آورد. هنگامی كه شما با صورت حسابهای اول ماه […]